ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆရာဝန်များစီမှ သတင်းစကား

- ဤ တို့ဖတ် စစ်ဆေးခြင်းနှင့် သွေးစစ်ဆေးခြင်းများက မည်သို့ ဆိုလိုပါသနည်း။

ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများအတွက် မှတ်စုတစ်ခု ။

(Burmese) A message from our doctors: What do these swab and blood tests mean?
00:00 / 04:26

ပြိုင်ပွဲသို့ ပါဝင်ဆင်နွဲပါ။

contest poster BURMESE.JPG

Follow us on Facebook to get updates

  • Facebook Social Icon

I am...

'in a dormitory' Burmese.png

In a dormitory

'awaiting my results' Burmese.png

Awaiting my test results

'in a community care facility' Burmese.p

In a community care facility for COVID-19 patients

(Burmese)DORM Cover.jpg
(Burmese)SIF Cover.jpg
(Burmese)CCF Cover.jpg
- PM Lee Hsien Loong

သင်ခံစားနေရခြင်းများ သင်၏ အကျိုးအကြောင်းများကို HealthServe မှ သိချင်ကြားချင်ပါသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ သင့်ဇာတ်ကြောင်းကို ပြောပြပေးပါ။ သို့မဟုတ် မေးခွန်းများ မေးနိုင်ပါသည်။

HealthServe ၏  Whatsapp နံပါတ်မှာ

+65 31384443

သို့မဟုတ် ကျွန်ပ်တို့၏ အဝေးမှ မိတ်ဆွေဝန်ဆောင်မှု bit.ly/hstok2me

စင်ကာပူနိုင်ငံသား မိတ်ဆွေတစ်ယောက်နှင့် မိတ်ဖွဲ့ လို့ပါသလား။
အောက်ပါ လင့် တွင် စာရင်းသွင်းပါ။
http://m.me/sgWePals

  • Facebook Social Icon
  • YouTube

© 2018 by Kitesong Global.