எங்கள் தேசத்தை எங்களுடன் கட்டியமைத்ததற்கு நன்றி.

தைரியமாக இருங்கள், முன்கூட்டியே பரிசோதனை செய்யுங்கள்

தைரியமாக இருங்கள், முன்கூட்டியே பரிசோதனை செய்யுங்கள்
00:00 / 03:01

எங்கள் மருத்துவர்களிடமிருந்து ஒரு செய்தி:

இந்த சுவாப் மற்றும் இரத்த சோதனைகளுக்கு அர்த்தம் என்ன? 

வெளிநாட்டு ஊழியர்களுக்கான ஒரு குறிப்பு.

எங்கள் மருத்துவர்களிடமிருந்து ஒரு செய்தி
00:00 / 06:13

போட்டியில் சேருங்கள்!

contest poster TAMIL.JPG

Follow us on Facebook to get updates

  • Facebook Social Icon

நான்

I am...

Covid Handbook (Tamil)DORM Cover.jpg
Covid Handbook (Tamil)SIF Cover.jpg
Covid Handbook (Tamil)CCF Cover.jpg

எங்கள் இலவச சுவரொட்டிகளை பதிவிறக்கம் செய்யுங்கள்! 

bengali posters.jpg

நீங்கள் எங்களில் ஒருவர்.

நாங்கள் உங்களை கவனித்துக்கொள்வோம்!

- PM Lee Hsien Loong

ஹல்த்சர்வ் உங்கள் கதையைக் கேட்க விரும்புகிறது. தயவுசெய்து உங்கள் பயணத்தைப் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் அல்லது கேள்வி கேட்கவும்

 

ஹல்த்சர்வின் வட்சாப் உதவி எண் இதோ:  +65 31384443

அல்லது மெய்நிகர் ஆலோசனை சேவையை அனுகுங்கள்: bit.ly/hstok2me

ஒரு சிங்கப்பூர் குடிமகனுடன் நட்புக் கொள்ள ஆசையா?

இங்கு பதிவு செய்யுங்கள்: http://m.me/sgWePals

மன ஆரோக்கியத்தைப் பற்றிய வளங்கள்

Tamil Alpha Group
Friend a Singaporean Tamil
  • Facebook Social Icon
  • YouTube

© 2018 by Kitesong Global.