எங்கள் தேசத்தை எங்களுடன் கட்டியமைத்ததற்கு நன்றி.

Keep Hope Alive

Maintaining our mental health during COVID-19 has been a challenge for many.  Below is a mental health booklet that inspires hope and suggests ways we can keep up our mental wellbeing.

Mental Health Booklet_Tamil_Low Res_Cove

"we can overcome!" comics

 

“நம்மால் இதை கடக்க முடியும்” என்பது எங்கள் புலம்பெயர்ந்த சகோதரர்களை மேப்படுத்துவதையும், நம்பிக்கை ஊக்குவிற்பதையும் நோக்கமாக கொண்டுள்ள ஒரு வரைகதை தொடர்.

தைரியமாக இருங்கள், முன்கூட்டியே பரிசோதனை செய்யுங்கள்

தைரியமாக இருங்கள், முன்கூட்டியே பரிசோதனை செய்யுங்கள்
00:00 / 03:01

எங்கள் மருத்துவர்களிடமிருந்து ஒரு செய்தி:

இந்த சுவாப் மற்றும் இரத்த சோதனைகளுக்கு அர்த்தம் என்ன? 

வெளிநாட்டு ஊழியர்களுக்கான ஒரு குறிப்பு.

எங்கள் மருத்துவர்களிடமிருந்து ஒரு செய்தி
00:00 / 06:13

போட்டியில் சேருங்கள்!

Copy of Poster in Tamil (Prizes).jpg

Follow us on Facebook to get updates

  • Facebook Social Icon

நான்

I am...

Covid Handbook (Tamil)DORM Cover.jpg
Covid Handbook (Tamil) FCD Low-res Cover
Covid Handbook (Tamil)SIF Cover.jpg
Covid Handbook (Tamil)CCF Cover.jpg

எங்கள் இலவச சுவரொட்டிகளை பதிவிறக்கம் செய்யுங்கள்! 

bengali posters.jpg

நீங்கள் எங்களில் ஒருவர்.

நாங்கள் உங்களை கவனித்துக்கொள்வோம்!

- PM Lee Hsien Loong

ஹல்த்சர்வ் உங்கள் கதையைக் கேட்க விரும்புகிறது. தயவுசெய்து உங்கள் பயணத்தைப் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் அல்லது கேள்வி கேட்கவும்

 

ஹல்த்சர்வின் வட்சாப் உதவி எண் இதோ:  +65 31384443

அல்லது மெய்நிகர் ஆலோசனை சேவையை அனுகுங்கள்: bit.ly/hstok2me

ஒரு சிங்கப்பூர் குடிமகனுடன் நட்புக் கொள்ள ஆசையா?

இங்கு பதிவு செய்யுங்கள்: http://m.me/sgWePals

மன ஆரோக்கியத்தைப் பற்றிய வளங்கள்

Tamil Alpha Group
Friend a Singaporean Tamil
  • Facebook Social Icon
  • YouTube

© 2018 by Kitesong Global.

  • Kitesong Global Facebook Page
  • YouTube