మా దేశ నిర్మణంలో మాతో సహకరిoచినందుకు ధన్యవాదాలు.

"we can overcome!" comics

 

 'మేము విజయం సాధిస్తాము' ఇది ఒక కామిక్ సిరీస్ మన వలస కార్మికుల కోసం, వాళ్ళల్లో సాధికారమైన ఆశను పెంపొందించడం కోసం.

మా వైద్యుల నుండి ఒక సందేశం:

ఈ శుభ్రముపరచు మరియు రక్త పరీక్షల అర్థం ఏమిటి?

వలస కార్మికులకు ఒక గమనిక.

పోటీ లో చేరండి

Copy of Poster in Telugu (Prizes).jpg

Follow us on Facebook to get updates

  • Facebook Social Icon

నేను...

I am...

(Telugu) DORM Cover.jpg
Covid Handbook (Telugu) FCD Low-res Cove
(Telugu)SIF Cover.jpg
(Telugu)CCF Cover.jpg

మీరు మాలో ఒక్కరు.
మేము మిమ్మల్ని జాగ్రత్తగా చూసుకు౦టాము!

- PM Lee Hsien Loong

హెల్త్‌సర్వ్ మీ మాట వినాలనుకుంటుంది. దయచేసి మీ గురించి మాకు చెప్పండి లేదా ప్రశ్న అడగండి

హెల్త్‌సర్వ్ వాట్సాప్: +65 31384443

లేదా మా టెలిఫోన్ ఫ్రెండ్ సేవ: bit.ly/hstok2me

సింగపూర్ వాసితో స్నేహం చేయాలనుకుంటున్నారా?
ఇక్కడ సైన్ అప్ చేయండి: http://m.me/sgWePals

మానసిక ఆరోగ్య వనరులు

కార్నేర్స్టన్ తెలుగు జూమ్ సహవాసం

  • ప్రతిరోజు మీకోసం మీ స్నేహితులకోసం

  • రాత్రి 8:30 నుండి 10 వరకు మాత్రమే

  • వివరములకు నెల్సన్ 96381052

Cornerstone Telugu Zoom Fellowship
  • Facebook Social Icon
  • YouTube

© 2018 by Kitesong Global.

  • Kitesong Global Facebook Page
  • YouTube